Ми допомагаємо людям жити здоровими у здоровому світі

Pomagamy ludziom żyć zdrowo w zdrowym świecie

UA flag
ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ ВІДПУСКАЄТЬСЯ БЕЗ РЕЦЕПТА BEZ RECEPTY PRODUKT LECZNICZY

АКАРД

Acard

Ішемічна хвороба серця та будь-які клінічні ситуації, при яких доцільно пригнічувати агрегацію тромбоцитів: профілактика серцевого нападу у людей з високим ризиком, нещодавно перенесений інфаркт міокарда або підозра на нещодавній інфаркт міокарда, нестабільна ішемічна хвороба серця (Acard 150 мг: після епізоду нестабільна ішемічна хвороба серця), вторинна профілактика у пацієнтів після інфаркту міокарда, стан після аортокоронарного шунтування, коронарна ангіопластика, профілактика транзиторних ішемічних атак (ТІА) та ішемічного інсульту у пацієнтів з ТІА, після ішемічного інсульту у пацієнтів з ТІА, у пацієнтів з обструктивним атеросклерозом периферичних артерій, профілактика коронарного тромбозу у пацієнтів з множинними факторами ризику, профілактика венозного тромбозу та тромбоемболії легеневої артерії у довгостроково іммобілізованих пацієнтів, наприклад, після серйозних операцій, як доповнення до іншої профілактики. Рішення про початок терапії ацетилсаліциловою кислотою та дозу, яку слід застосовувати, повинен приймати лікар.
Choroba niedokrwienna serca oraz wszelkie sytuacje kliniczne, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi: zapobieganie zawałowi serca u osób dużego ryzyka, świeży zawał serca lub podejrzenie świeżego zawału serca, niestabilna choroba wieńcowa (Acard 150 mg: po przebytym epizodzie niestabilnej choroby wieńcowej), prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca, stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej, zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA, u osób z zarostową miażdżycą tętnic obwodowych, zapobieganie zakrzepicy naczyń wieńcowych u pacjentów z mnogimi czynnikami ryzyka, zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych sposobów profilaktyki. Decyzję o rozpoczęciu leczenia kwasem acetylosalicylowym i stosowanej dawce powinien podjąć lekarz.
Кожна гастрорезистентна таблетка містить 75 мг (Акард) або 150 мг (Акард 150 мг) ацетилсаліцилової кислоти відповідно.
Każda tabletka dojelitowa zawiera odpowiednio 75 mg (Acard) lub 150 mg (Acard 150 mg) kwasu acetylosalicylowego.
Акард не слід застосовувати: при підвищеній чутливості до діючої речовини – ацетилсаліцилової кислоти, інших саліцилатів або до будь-якої з допоміжних речовин лікарського засобу; у пацієнтів з геморагічним діатезом, у пацієнтів з активною виразковою хворобою шлунка та/або дванадцятипалої кишки; у пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю; у пацієнтів з тяжкою печінковою недостатністю; у пацієнтів з тяжкою серцевою недостатністю; у пацієнтів з так званими судомами астма в анамнезі, спричинена аспірином, спричинена введенням саліцилатів або подібних речовин, зокрема нестероїдних протизапальних препаратів; одночасно з метотрексатом у дозах 15 мг на тиждень і більше; в останньому триместрі вагітності; у дітей до 12 років при перебігу вірусних інфекцій через ризик розвитку синдрому Рейє – рідкісного, але важкого захворювання, що викликає ураження печінки і мозку. Акард 150 мг не слід застосовувати: при підвищеній чутливості до ацетилсаліцилової кислоти, інших саліцилатів або до будь-якої з допоміжних речовин лікарського засобу; у пацієнтів з геморагічним діатезом, у пацієнтів з активною виразковою хворобою шлунка та/або дванадцятипалої кишки; у пацієнтів з тяжкою нирковою недостатністю; у пацієнтів з тяжкою печінковою недостатністю; у пацієнтів з тяжкою серцевою недостатністю; у пацієнтів з так званими судомами астма в анамнезі, спричинена аспірином, спричинена введенням саліцилатів або подібних речовин, зокрема нестероїдних протизапальних препаратів; одночасно з метотрексатом у дозах 15 мг на тиждень і більше; в останньому триместрі вагітності; у хворих на подагру; у пацієнтів з дефіцитом глюкозо-6-фосфатдегідрогенази; у дітей та підлітків до 16 років при перебігу вірусних інфекцій через ризик розвитку синдрому Рейє – рідкісного, але важкого захворювання, що викликає ураження печінки та головного мозку.
Produktu Acard nie należy stosować: w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną – kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; u pacjentów ze skazą krwotoczną, u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek; u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby; u pacjentów z ciężką niewydolnością serca; u pacjentów z napadami tzw. astmy aspirynowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych; jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; w ostatnim trymestrze ciąży; u dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a – rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu. Produktu Acard 150 mg nie należy stosować: w przypadku nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego; u pacjentów ze skazą krwotoczną, u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy; u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek; u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby; u pacjentów z ciężką niewydolnością serca; u pacjentów z napadami tzw. astmy aspirynowej w wywiadzie, wywołanymi podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych; jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; w ostatnim trymestrze ciąży; u pacjentów z dną moczanową; u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; u dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a – rzadko występującej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu.
Препарат призначають всередину. Зверніться за порадою до лікаря, перш ніж приймати Акард. Лікар призначить дозу, яка вам підходить, і визначить тривалість застосування.
Звичайна рекомендована доза : 1 таблетка (75 мг) на добу. Шлунково-резистентні таблетки Акард слід приймати цілими, після їжі, запиваючи невеликою кількістю води. Гастрорезистентна таблетка вкрита оболонкою і не розпадається в шлунку, що зменшує подразнюючу дію ацетилсаліцилової кислоти на слизову оболонку шлунка.
При нещодавно перенесеному інфаркті міокарда або підозрі на нещодавній інфаркт міокарда : 4 шлунково-резистентні таблетки (300 мг) за раз. Таблетки слід дуже ретельно розжовувати, щоб прискорити всмоктування. Примітка: при гострому інфаркті міокарда або підозрі на гострий інфаркт міокарда можна використовувати шлунково-резистентні таблетки, якщо ацетилсаліцилова кислота недоступна в таблетках без оболонки.
У разі застосування більшої дози препарату, ніж рекомендована, зверніться до лікаря, а у разі тяжкого отруєння пацієнта необхідно негайно транспортувати до лікарні. Першими симптомами отруєння є: лихоманка, нудота, блювота, шум у вухах, прискорене дихання, порушення зору, головний біль і запаморочення, сплутаність свідомості, висипання на шкірі. У більш важких випадках можуть виникнути задишка, гіпергідроз , марення, тремор, збудження, кома. Не використовуйте подвійну дозу, щоб компенсувати забуту. Прийміть наступну дозу як зазвичай.
Lek stosuje się doustnie. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Acard należy poradzić się lekarza. Lekarz zaleci odpowiednią dla pacjenta dawkę leku oraz określi czas stosowania.
Zwykle zalecane dawkowanie: 1 tabletka (75 mg) na dobę. Tabletki dojelitowe Acard należy stosować po posiłku, w całości, popijając niewielką ilością wody. Tabletka dojelitowa ma otoczkę i nie rozpada się w żołądku, przez co zmniejsza się drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.
W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca: jednorazowo 4 tabletki dojelitowe (300 mg). Tabletki należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie. Uwaga: w ostrym zawale serca lub podejrzeniu ostrego zawału serca tabletki dojelitowe mogą być stosowane, gdy nie jest dostępny kwas acetylosalicylowy w tabletkach niepowlekanych.
W przypadku zastosowanie większej dawki leku niż zalecana należy zwrócić się do lekarza, a w przypadku ciężkiego zatrucia pacjenta należy bezzwłocznie przewieźć do szpitala. Pierwszymi objawami zatrucia są: gorączka, nudności, wymioty, szumy uszne, przyspieszenie oddechu, zaburzenia widzenia, bóle i zawroty głowy, stan splątania, wykwity skórne. W cięższych przypadkach mogą wystąpić: duszność, nadmierna potliwość, majaczenie, drżenie, pobudzenie, śpiączka. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę jak zazwyczaj.
Польфа Варшава С.А.
Polfa Warszawa S.A.

Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією, яка містить показання, протипоказання, дані про побічні ефекти та дозування, а також інформацію про застосування лікарського засобу, або проконсультуйтеся з лікарем чи фармацевтом, оскільки кожен лікарський засіб, що використовується неправильно, є загрозою для вашого життя або здоров'я.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.