Ми допомагаємо людям жити здоровими у здоровому світі

Pomagamy ludziom żyć zdrowo w zdrowym świecie

UA flag
ЛІКАРСЬКИЙ ЗАСІБ ВІДПУСКАЄТЬСЯ БЕЗ РЕЦЕПТА BEZ RECEPTY PRODUKT LECZNICZY

Моместер назальний спрей для носа, суспензія 50 мкг х 60 доз

Momester Nasal aerozol do nosa, zawiesina 50 mcg x 60 dawek

Препарат показаний для лікування симптомів сезонного алергічного риніту, діагностованого лікарем, у дорослих віком від 18 років.
Produkt jest wskazany w leczeniu objawów zdiagnozowanego przez lekarza sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa u osób dorosłych w wieku od 18 lat.
Назальний спрей, суспензія. Кожна доза містить мометазону фуроату моногідрату, що еквівалентно 50 мкг мометазону фуроату. Допоміжна речовина з відомою дією: одна доза препарату містить 20 мкг бензалконію хлориду.
Aerozol do nosa, zawiesina. Każda dawka zawiera mometazonu furoinian jednowodny odpowiadający 50 mikrogramom mometazonu furoinianu. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna dawka produktu leczniczego zawiera 20 mikrogramów benzalkoniowego chlorku.
Підвищена чутливість до діючої речовини або до будь-якої з допоміжних речовин. Препарат не слід застосовувати при нелікованих місцевих інфекціях слизової оболонки носа, таких як простий герпес. Назальні кортикостероїди не слід застосовувати пацієнтам, які нещодавно перенесли операцію або травму носа, доки рана не загоїться, через інгібуючу дію кортикостероїдів на загоєння ран.
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Produktu nie należy stosować w przypadku nieleczonych miejscowych zakażeń błony śluzowej nosa, takich jak opryszczka pospolita. Nie należy stosować kortykosteroidów do nosa u pacjentów, którzy niedawno przebyli zabiegi chirurgiczne nosa lub urazy nosa, aż do czasu zagojenia się ran, ze względu na hamujące działanie kortykosteroidów na proces gojenia ran.
Дорослі: зазвичай 2 впорскування в кожну ніздрю, дозу можна зменшити до 1 впорскування в кожну ніздрю після поліпшення.
При необхідності дозу можна підвищити під наглядом лікаря до максимальної дози (4 впорскування на кожну ніздрю), після поліпшення дозу слід зменшити.
Dorośli: zwykle 2 rozpylenia do każdego otworu nosowego po uzyskaniu poprawy dawkę można zmniejszyć do 1 rozpylenia do każdego otworu nosowego.
W razie potrzeby dawkę można zwiększyć pod nadzorem lekarskim do dawki maksymalnie (4 rozpylenia do każdego otworu nosowego), po uzyskaniu poprawy dawkę należy zmniejszyć.
Фармацевтичні заводи Польфарма С.А.
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією, яка містить показання, протипоказання, дані про побічні ефекти та дозування, а також інформацію про застосування лікарського засобу, або проконсультуйтеся з лікарем чи фармацевтом, оскільки кожен лікарський засіб, що використовується неправильно, є загрозою для вашого життя або здоров'я.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.